GAUS Group

Rasveta za galerije, ateljee i muzeje

Rasveta za galeriju

Rasveta za galeriju

Nijedna izložba se danas ne može zamisliti bez kvalitetne i odgovarajuće rasvete, koja će omogućiti posetiocu da se bolje upozna sa eksponatom, umetničkom slikom ili nekim drugim predmetom. Izbor takve rasvete nije bio jednostavan sve do pojave LED rasvete.

LED rasveta je, bez dileme, idealno rešenje za iluminaciju umetničkih prostora. Pored svojih poznatih dekorativnih karakteristika, LED rasveta ne menja prirodni izgled predmeta i njegove boje, tako da će slike i dalje imati svoj integralni sjaj, eksponati svoje konture, a posetilac originalni doživljaj.

Takođe, LED rasveta ne emituje toplotno zračenje i napravljena je od čvrstog, hermetički zatvorenog materijala, što mogućnost oštećenja eksponata ili samog prostora svodi na nulti nivo.